farandi.nl 
Gedragstraining paard en mens

Ondersteuning en advies bij uitdagingen en problemen met je paard

Wat:

 • Trailerladen
 • Schrik- en obstakeltraining
 • Werken met dubbele lijnen 
 • Grondwerk
 • Loswerken
 • Positieve beïnvloeding uitdagend gedrag
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Aan de slag met het jonge paard
 • Workshops en clinics

Hoe

 • Uitgaande van hoe een paard leert.
 • Aansluitend bij hoe jij wilt leren.
 • Een veilige leeromgeving als uitgangspunt.
 • Matchend met jouw type paard.
 • Een logische en begrijpelijke werkwijze die je daarna thuis ook kan blijven toepassen
 • Bij jou thuis 
 • Of op mijn locatie 
 • Schriftelijke verslaglegging
 • Hulp online

Waarom

 • Begrip voor de oorzaak van het gedrag/probleem
 • Weten waar gedrag  vandaan komt en hoe je dit gedrag als eigenaar positief kan beïnvloeden. 
 • Het realiseren van een prettige omgang met je paard in in diverse voorspelbare en onvoorspelbare situatie
 • Versterken van de communicatie tussen paard en mens
 • Zicht op eigen valkuilen binnen de omgang met het paard en handvatten om deze valkuilen te voorkomen.